Domov

Za vašo in našo varnost!

Naši ukrepi Vaša izkušnja #ostanimopovezani

V veliko veselje nam je, da smo spet skupaj. Z vso resnostjo in odgovornostjo smo se pripravili na ponovno odprtje enot in ključne zaključke povzeli v naslednjih ukrepih. Verjamemo, da boste spoštovali ukrepe  in druge prilagoditve procesov in storitev trenutni situaciji. Za vaše in naše zdravje in varnost!

FIZIČNA VARNOSTNA RAZDALJA

V vseh naših enotah se tako od gostov kot zaposlenih pričakuje upoštevanje minimalne razdalje 1,5 metra od drugih ljudi, ki niso člani istega gospodinjstva. Povsod, kjer je možno, smo le-to zagotovili že s samo postavitvijo naprav, pohištva ali mehanskih zaščit. Na vseh prehodih, v čakalnih vrstah in na drugih skupnih mestih pa smo poskrbeli za ustrezna opozorila in povečan nadzor zaposlenih, ki bodo obiskovalce prijazno opomnili na spoštovanje distance.

ZAŠČITNA OPREMA

V vseh zaprtih prostorih je tako za goste kot za zaposlene obvezna uporaba zaščitne maske, šale ali rute, na določenih delovnih mestih pa je za zaposlene obvezna tudi uporaba zaščitnih rokavic.

RAZKUŽEVALNE POSTAJE & SKRB ZA HIGIENO

V Hitu je že običajno poskrbljeno za visok nivo higiene in stroge protokole čiščenja, v trenutni situaciji pa smo jih še dodatno nadgradili. Gostom so na vseh ključnih mestih, kot so vstopi, izstopi in vse točke stika z drugimi ljudmi, na voljo razpršilni avtomati. Poskrbljeno je tudi za redno čiščenje igral in druge opreme.

DODATNO PREZRAČEVANJE

Prezračevanje in izmenjava svežega zraka je povečana. Poskrbljeno je tudi za ustrezno dezinfekcijo in vzdrževanje klimatskih naprav.

OBVESTILA ZA GOSTE IN ZAPOSLENE

V celotnem objektu bodo na ključnih pozicijah plakati s pravili obnašanja v posameznem objektu – upoštevanje fizične razdalje, pravilni način nošenja mask, razkuževanje rok ... Tako od zaposlenih kot od gostov se pričakuje, da obvestila upoštevajo.

PROTOKOLI V PRIMERU SUMA OKUŽBE

Kljub razglasitvi konca epidemije smo v izogib morebitnim novim okužbam pripravili jasen protokol obnašanja zaposlenih v primeru, da bi pri katerem od gostov ali zaposlenih prišlo do okužbe oz. do utemeljenega suma okužbe s COVID-19. 

PROTOKOLI POSLOVANJA

Za vašo in našo varnost smo prilagodili protokole poslovanja na način, da maksimalno omejujemo medsebojne stike. Zato so določene storitve začasno prilagojene, nekatere pa izvajamo samo v manjšem obsegu ali smo jih celo ukinili. Bistvene spremembe oz prilagoditve procesov smo povzeli v razdelku pričakovana izkušnja gosta.

VAŠA IZKUŠNJA