Slovenia Green Accomodation

V hotelu Mond uresničijemo zaveze k trajnostnemu razvoju in odgovornemu ravnanju z okoljem v katerem delujemo.

V maju 2018 smo vstopili v Zeleno shemo slovenskega turizma, ki predstavlja nacionalni program in certifikacijsko shemo, ter pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:
 - združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
 - destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
 - skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Hotel Mond je znak SLOVENIA GREEN ACCOMODATION pridobil v maju 2018. Znak podeljuje Slovenska turistična organizacija (STO).


Več →