Odgovornost do okolja

V hotelu Mond se zavedamo pomembnosti trajnostnega razvoja, zato pri svojem delovanju posvečamo veliko pozornost okolju, v katerem delujemo, in ga aktivno sooblikujemo. Zavezani smo k trajnostnemu razvoju, spoštovanju okolja in povezovanju z lokalnimi skupnostmi. K odgovornemu ravnanju z okoljem smo se dodatno zavezali z evropskim okoljskim certifikatom Ecolabel (Eko marjetica), ki smo ga pridobili v aprilu 2018.

Želeli bi vas informirati, kako pri svojem delovanju uresničujemo skrb za okolje, in vas povabiti, da nam pri tem pomagate in tudi sami nadaljujete z okolju prijaznim načinom življenja.

»Bodimo sprememba, ki si jo želimo videti na planetu.«
»Be the change you want to see in the world«

Zmanjševanje porabe pitne vode
 - Uporabljamo varčne perlatorje na pipah, ki zmanjšajo pretok vode, kateri zato ne presega porabe 4,7l na minuto na prhah in 6l pri umivalnikih.
 - Uporabljamo varčne izplakovalnike stranišč in pisoarjev, ki porabijo manj kot 4,5 l vode.
 - Uporabljamo senzorske pipe na umivalnikih v javnih toaletah.
 - Uravnavamo trdoto vode z mehčanjem, ki omogoča boljšo izrabo detergentov.
 - Zbiramo deževnico in jo uporabljamo za zalivanje površin okoli hotela, ki poteka samodejno. Pozorni smo na čas zalivanja, ki ga izvajamo zgodaj zjutraj ali zvečer, saj je tako poraba vode manjša zaradi manjšega izparevanja, sočasno pa je takšno zalivanje tudi manj obremenjujoče za rastline.

Sodelujte tudi vi:
 - Zaprite pipo med britjem, umivanjem las in zob. Med umivanjem zob uporabite kozarec, ki ga najdete v kopalnici. Ob tem prihranite od 5 do 10 litrov pitne vode na minuto.
 - Bodite pozorni na morebitno odtekanje vode v WC školjki in kapljanje vode na pipah prh in umivalnika. V kolikor opazite napako, prosimo, da to takoj sporočite hotelski recepciji.
 - V školjko ne odmetavajte higienskih ali toaletnih izdelkov ter drugih odpadkov, saj lahko to povzroči zamašitev in kot posledico prekomerno porabo vode. Za odlaganje odpadkov vam je v kopalnici na razpolago pokriti koš.
 - Pranje hotelskega perila povzroča velike obremenitve okolja zaradi porabe vode in uporabe pralnih sredstev, ki si ga prizadevamo zmanjšati. Brisače, ki jih boste odložili v kad ali na tla, vam bomo zamenjali vsak dan. Posteljnino vam bomo zamenjali vsak četrti dan bivanja ali pogosteje, če boste to želeli. V kolikor želite prispevati k zmanjšanju obremenitve okolja zaradi pranja, lahko pomagate tako, da brisače uporabite večkrat. V kolikor želite brisače ponovno uporabiti, jih pustite na držalih. V kolikor želite, da vam posteljnine ne menjamo vsak četrti dan bivanja, nam to sporočite na hotelsko recepcijo.


Zmanjševanje porabe energije
 - Uporabljamo energijsko varčne naprave za ogrevanje prostora in vode.
 - Uporabljamo energijsko varčne klimatske naprave.
 - Uporabljamo toplotno črpalko in plinsko kogeneracijo.
 - Uporabljamo energijsko varčno osvetljavo (led sijalke A++, varčne sijalke, senzorje gibanja).
 - Uporabljamo naprave najvišjega energetskega razreda A++.
 - Izolacija stavbe je zelo visoka, vgrajena so troslojna okna.
 - Nabavljamo električno energijo iz obnovljivih virov.
 - Ogrevanje in hlajenje hotelske sobe se samodejno izklopi ob odprtju oken.
 - Električno napajanje v hotelski sobi se samodejno izklopi ob zapustitvi sobe.

Sodelujte tudi vi:
 - Ugasnite luči v kopalnici in sobi, ko jih ne potrebujete.
 - Zračenje bo najbolj učinkovito in najhitrejše, če okno odprete na stežaj in ga pustite odprtega pet minut. V tem času se bo zrak v sobi popolnoma izmenjal. Okna ne puščajte odprtega dalj časa, ker bi s tem sobo pozimi po nepotrebnem ohladili, poleti pa ogreli. Temperatura je sistemsko naravnana na 22 °C. Sami jo lahko nastavite na dve stopinji več ali dve stopinji manj.


Ločevanje, zmanjševanje in recikliranje odpadkov
Viri surovin so na svetu omejeni, zato želimo z ločevanjem odpadkov omogočiti njihovo recikliranje in ponovno uporabo.
Ločeno zbiramo naslednje odpadke, ki se preko zunanjega izvajalca reciklirajo:
 - embalaža (plastenke pijač, živil in hotelske kozmetike, plastični kozarci, vrečke, folije, pločevinke, konzerve, tetrapak embalaža ...),
 - steklo (steklenice, kozarci …),
 - papir (odpadne tiskovine, časopis, ovojni papir, kartonska embalaža …),
 - organski odpadki (ostanki hrane in odpadna olja odvaža pooblaščen partner, ki skrbi za predelavo),
 - ostali odpadki (cigaretni ogorki, lepilni trakovi, moker in umazan papir ...).
Sledimo načelu zmanjševanja nastajanja odpadkov. Ne nabavljamo pijač v plastenkah, temveč v steklenicah, ki so v večini povratne. Ne nabavljamo živil, pakiranih v odmerke za eno osebo. Odpadki, ki nastajajo zaradi urejanja okolice, se v celoti kompostirajo. Uporabljamo reciklirane papirne izdelke.

Uporabljamo čistila in detergente, ki so okolju prijazni in zmanjšujemo njihovo porabo. Zmanjšujemo količine odpadne in zavržene hrane z racionalno pripravo in s prijaznim osveščanjem gostov, da si postrežejo hrano raje večkrat po malo kot enkrat preveč in jo potem zavržejo.

Sodelujte tudi vi:
 - Uporabite ločevalne koše, ki se nahajajo ob vhodu v hotel. Zabojniki so slikovno označeni za sledeče ločeno zbiranje embalaže, papirja in ostalih odpadkov:
 - V hotelski sobi: PAPIR (prospekti, ovojni papir, časopisi in kartonska embalaža) položite na tla, nanj pa postavite koš za smeti.
 - V hotelski sobi: STEKLO; prazne steklenice in kozarce položite na mizo.
 - V hotelski sobi: EMBALAŽA; prazno hotelsko kozmetiko pustite na kopalniškem pultu, plastenke na mizi.
 - V hotelski sobi: NEVARNI ODPADKI (baterije, zdravila, žarnice, injekcijske igle …); oddajte jih sobarici ali na hotelski recepciji.
 - Preprečujte nastajanje odpadkov in uporabljajte izdelke v povratni embalaži ali brez embalaže.

Osebje bo vse odpadke iz hotelske sobe ločeno odložilo na zbirnih površinah za odvoz odpadkov.
Če ste v dvomih, kam sodi odpadek, vam bomo zaposleni z veseljem pomagali.


Povezanost z lokalnim okoljem
 - Pri nabavi najprej preverimo možnost dobave artiklov pri lokalnih oziroma slovenskih ponudnikih.
 - Pri nabavi materialov in živil izbiramo dobavitelje, ki poslujejo prijazno okolju, z usmeritvijo trajnostnega razvoja.
 - Razvijamo tematsko zgodbo vinskega hotela, umeščenega v štajersko vinorodno okolje, ki povezuje slovensko in avstrijsko stran in v svojo ponudbo vključuje lokalno okolje.
 - Na hotelskem zajtrku ponujamo velik del tipičnih lokalnih jedi (mesnine, siri, kruh, med, marmelada …), ki nam jih dobavljajo izključno lokalni dobavitelji, in s tem poskušamo gostom približati štajersko kulturo.
 - V ponudbi vin imamo vključenih večino lokalnih vinarjev z obeh strani meje.
 - Spodbujamo goste k spoznavanju okolice in lokalnih ponudnikov. Izdelke lokalnih ponudnikov lahko gosti kupijo tudi na hotelski recepciji.
 - Enkrat letno prirejamo dan odprtih vrat za učence lokalne osnovne šole, katerim predstavimo poslovanje hotela in naš odnos do okolja.
 - V središču vinorodnega okolja, kjer se nahaja hotel Mond, smo neposredno okolico dopolnili z lastnim vinogradom. Botri vinskih trsov so naši gosti.
 - Smo ponosni lastniki cepiča najstarejše trte na svetu, vpisane v Guinessovo knjigo rekordov, ki že 400 let raste na Lentu v Mariboru.
 - Iščemo možnosti sodelovanja z dobrodelnimi organizacijami za oddajo neporabljene hrane in pomoč tistim, ki živijo v pomanjkanju.


Spodbujamo okolju prijazna prevozna sredstva
 - Gostom omogočamo uporabo polnilne postaje za električna vozila v hotelski garaži. Polnilnica omogoča sočasno polnitev dveh vozil Tesla in enega univerzalnega električnega vozila.
 - Gostom, ki prispejo z električnimi vozili, nudimo 10% popust na bivanje v hotelu.
 - Goste spodbujamo in informiramo o uporabi javnih prevozih sredstev (železnica, avtobus, letalski promet) namesto lastnega vozila, saj tako zmanjšujemo ogljični odtis.


OSTALO
 - Zaposlene izobražujemo, da tudi sami ravnajo trajnostno in pripevajo k zmanjševanju negativnih vplivov na okolje