Slovenia Green Accomodation

V hotelu Mond uresničijemo zaveze k trajnostnemu razvoju in odgovornemu ravnanju z okoljem v katerem delujemo.

Odgovornost do okolja

V hotelu Mond se zavedamo pomembnosti trajnostnega razvoja, zato pri svojem delovanju posvečamo veliko pozornost okolju, v katerem delujemo, in ga aktivno sooblikujemo

Električne polnilnice

Polnilne postaje so namenjene tako avtomobilom znamke TESLA, en polnilec je namenjen vsem ostalim električnim avtomobilom