Riegersburg

Grad Riegersburg, kjer so vladali knezi Liechteinstein stoji na visoki vulkanski sklali nad istoimensko vasjo in je prepoznavni simbol zaokrožene regije Vulkanland, ki združuje 79 občin.